Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2022.06.01-2022.10.10 - Projekt „WzMOCnij ciało w KDK”

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka informuje, że został grantobiorcą projektu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka znalazł się w gronie 144 placówek z całego kraju (na 35. miejscu), które otrzymały granty w ramach projektu (wnioski złożyły 254 podmioty).

Nasza jednostka otrzymała grant w wysokości 16 750 zł, który pokrywa 100% kosztów zaplanowanych działań. Realizacja projektu pn. „WzMOCnij ciało w KDK” zakłada wyposażenie sali tanecznej KDK w nowoczesny sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Kozienice. Jego celem jest stworzenie nowej oferty zajęć oraz usprawnienie prowadzonych już w KDK zajęć ruchowych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.


Poniżej publikujemy informację prasową – zapowiedź realizacji projektu.

Kozienicki Dom Kultury z grantem od PSE. Wyposażą salę taneczną w nowy sprzęt – informacja prasowa

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka otrzymał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. grant w wysokości 16 750 zł na realizację projektu „#WzMOCnij ciało w KDK” w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Środki te zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu do sali tanecznej Centrum Kulturalno-Artystycznego i posłużą do organizacji nowych zajęć.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

– Miło mi poinformować, że nasz projekt „#WzMOCnij ciało w KDK” został pozytywnie oceniony i otrzyma grant na kwotę w wysokości 16 750 zł. Środki te przeznaczymy na zakup sprzętu do naszej sali zajęć tanecznych. Będą to m.in. krzesła do jogi, sprzęt nagłaśniający czy sprzęt do prowadzenia ćwiczeń dla dzieci z niepełnosprawnościami – mówi Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska.

Nowe zajęcia

Sprzęt, który zostanie zakupiony dzięki środkom z grantu, posłuży nie tylko do poprawienia atrakcyjności już prowadzonych zajęć, ale pozwoli zorganizować nowe warsztaty. Kozienicki Dom Kultury pracuje nad ofertą zajęć ruchowych skierowanych do dzieci z niepełnosprawnościami.

– Planujemy m.in. zakup maty sensorycznej, desek równoważnych i rotacyjnych, dysków dotykowych czy zestawu specjalistycznych piłek oraz gąbek. Sukcesywnie staramy się zwiększać dostępność naszej oferty, a te warsztaty będą kolejnym, bardzo ważnym działaniem w tym kierunku – dodaje Elwira Kozłowska.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.


Zdjęcia znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)

 


Poniżej publikujemy informację prasową – podsumowanie realizacji projektu.

Kozienicki Dom Kultury zrealizował ważny projekt. Dzięki grantowi z PSE

Zakończyła się realizacja projektu „#WzMOCnij ciało w KDK”. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka otrzymał na ten cel grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Dzięki tym środkom zakupiono nowy sprzęt do sali zajęć tanecznych Centrum Kulturalno-Artystycznego.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Kozienicki Dom Kultury znalazł się w gronie beneficjentów programu, a na realizację swojego projektu otrzymał grant. Środki te pozwoliły na zakup nowego sprzętu.

– W ramach grantu zakupiliśmy m.in.: głośnik bluetooth wraz z mikrofonami, krzesła do jogi,  a także sprzęt do zajęć sensorycznych i korekcyjnych np. deskę rotacyjną, deski równoważne, trampolinkę z poręczami, chustę animacyjną czy półjeże, dyski i piłki sensoryczne wylicza Elwira Kozłowska, Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.

Nowy sprzęt, nowe zajęcia

Zakupiony sprzęt już służy mieszkańcom Kozienic i okolic. Nowe urządzenia pozwoliły nie tylko na zwiększenie atrakcyjności dotychczas prowadzonych zajęć (jak np. joga dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku), ale również na poszerzenie oferty o zupełnie nowe warsztaty.

– Po raz pierwszy zorganizowaliśmy stałe cykle warsztatowe dla dzieci z niepełnosprawnościami. Są to zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe, prowadzone przez profesjonalne fizjoterapeutki. Ich program obejmuje m.in. gimnastykę korekcyjną oraz elementy integracji sensorycznej. We wrześniu przeprowadziliśmy nabór na zajęcia, a zainteresowanie tą ofertą okazało się bardzo duże – dodaje Elwira Kozłowska.

Pierwsze spotkania, o charakterze organizacyjnym, odbyły się w ostatnim tygodniu września. Regularne zajęcia, w tym roku artystycznym, będą odbywały się do maja 2023 r.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://raport.pse.pl/pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.


Zdjęcia z zajęć znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)