Deklaracja dostępności
Wynajem sal w CKA

Załącznik do Zarządzenia nr 28/2023
Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
z dnia 19 grudnia 2023 r.

 

CENNIK WYNAJMU SAL W CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNYM W KOZIENICACH
pozostających w dyspozycji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka /KDK/
(ważny od dnia 01.01.2024)

z wykorzystaniem podstawowego nagłośnienia i oświetlenia, jakim dysponuje KDK wraz z obsługą techniczną, szatniarsko-bileterską, nadzorem bhp i ppoż.
DLA PODMIOTÓW KOMERCYJNYCH
  STAWKA PODSTAWOWA [zł netto]
(wydarzenie)
za każdą rozpoczętą godzinę
STAWKA DODATKOWA [zł netto]
(montaż / próba / demontaż /
w przypadku dwóch wydarzeń
następujących po sobie
także przerwa pomiędzy wydarzeniami)
za każdą rozpoczętą godzinę
czwartki poniedziałki
wtorki
piątki
do godz. 14.00
czwartki poniedziałki
wtorki
piątki
do godz. 15.00
Sala koncertowo-kinowa 770-1100 550-825 220-550 165-385
  STAWKA [zł netto]
za każdą rozpoczętą godzinę
dni powszednie sobota – niedziela
oraz
dzień świąteczny (ustawowo)

Sala zajęć tanecznych
Sala zajęć teatralnych
Sala zajęć dydaktycznych
Sala zajęć muzycznych

110-165 165-275
Sala wystawowa
Sala na rogu
165-220 220-330
Patio (parter)
Hol (I piętro)
Foyer (I piętro)
110-165 165-275
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY KOZIENICE LUB INNYCH ORGANIZACJI NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, PODMIOTÓW KOMERCYJNYCH ORGANIZUJĄCYCH IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  STAWKA PODSTAWOWA [zł netto]
(wydarzenie)
za każdą rozpoczętą godzinę
STAWKA DODATKOWA [zł netto]
(montaż / próba / demontaż /
w przypadku dwóch wydarzeń
następujących po sobie
także przerwa pomiędzy wydarzeniami)
za każdą rozpoczętą godzinę
czwartki poniedziałki
wtorki
piątki
do godz. 14.00
czwartki poniedziałki
wtorki
piątki
do godz. 15.00
Sala koncertowo-kinowa 220-330 165-275 165-275 110-220
  STAWKA [zł netto]
za każdą rozpoczętą godzinę
dni powszednie sobota – niedziela
oraz
dzień świąteczny (ustawowo)
Sala zajęć tanecznych
Sala zajęć teatralnych
Sala zajęć dydaktycznych
Sala zajęć muzycznych
55-77 77-110
Sala wystawowa
Sala na rogu
55-77 77-110
Patio (parter)
Hol (I piętro)
Foyer (I piętro)
55-77 77-110UWAGA !
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

  1. STAWKA PODSTAWOWA dotycząca sali koncertowo-kinowej obejmuje czas trwania wydarzenia.
  2. STAWKA DODATKOWA dotycząca sali koncertowo-kinowej obejmuje czas korzystania z sali przed rozpoczęciem wydarzenia oraz po jego zakończeniu. A w przypadku dwóch wydarzeń następujących po sobie także czas pomiędzy wydarzeniami.
  3. W przypadku wynajmu sal dla organizacji cyklicznych kursów, szkoleń, zebrań itp. o charakterze długofalowym oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a także w sytuacji wynajmu pomieszczeń nie objętych niniejszym cennikiem dopuszcza się możliwość negocjacji cen.
  4. O ostatecznej kwocie za wynajem decyduje liczba osób zaangażowanych przez KDK podczas montażu i demontażu scenografii, próby oraz realizacji wydarzenia, wymogi techniczne, wpływ wydarzenia na wzbogacenie programu KDK i realizację jego misji oraz otwarty lub zamknięty charakter wydarzenia.
  5. Po podpisaniu umowy w przypadku nie skorzystania z przedmiotu najmu przez Najemcę w umówionym czasie zobowiązany jest on do zapłaty połowy stawki najmu.

W przypadku organizacji dwóch lub większej ilości koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych konieczne jest, ze względu na przepisy dotyczące bezpieczeństwa widzów oraz bezpieczną wymianę widzów korzystających z garażu podziemnego, zachowanie przez organizatora minimum 60-minutowej przerwy.


pobierz: 2023.12.19. Zarządzenie nr 28 w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika wynajmu sal.pdf