Deklaracja dostępności
Wynajem sal w CKA

Załącznik do Zarządzenia nr 13/2023
Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

 

CENNIK WYNAJMU SAL W CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNYM W KOZIENICACH
pozostających w dyspozycji Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka /KDK/
(ważny od dnia 22.08.2023)

z wykorzystaniem podstawowego nagłośnienia i oświetlenia, jakim dysponuje KDK wraz z obsługą techniczną, szatniarsko-bileterską, nadzorem bhp i ppoż.
DLA PODMIOTÓW KOMERCYJNYCH
  STAWKA PODSTAWOWA [zł netto]
(wydarzenie)
za każdą rozpoczętą godzinę
STAWKA DODATKOWA [zł netto]
(montaż / próba / demontaż /
w przypadku dwóch wydarzeń
następujących po sobie
także przerwa pomiędzy wydarzeniami)
za każdą rozpoczętą godzinę
czwartki poniedziałki
wtorki
piątki
do godz. 14.00
czwartki poniedziałki
wtorki
piątki
do godz. 15.00
Sala koncertowo-kinowa 700-1000 500-750 200-500 150-350
  STAWKA [zł netto]
za każdą rozpoczętą godzinę
dni powszednie sobota – niedziela
oraz
dzień świąteczny (ustawowo)

Sala zajęć tanecznych
Sala zajęć teatralnych
Sala zajęć dydaktycznych
Sala zajęć muzycznych

100-150 150-250
Sala wystawowa
Sala na rogu
150-200 200-300
Patio (parter)
Hol (I piętro)
Foyer (I piętro)
100-150 150-250
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY KOZIENICE LUB INNYCH ORGANIZACJI NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU, PODMIOTÓW KOMERCYJNYCH ORGANIZUJĄCYCH IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  STAWKA PODSTAWOWA [zł netto]
(wydarzenie)
za każdą rozpoczętą godzinę
STAWKA DODATKOWA [zł netto]
(montaż / próba / demontaż /
w przypadku dwóch wydarzeń
następujących po sobie
także przerwa pomiędzy wydarzeniami)
za każdą rozpoczętą godzinę
czwartki poniedziałki
wtorki
piątki
do godz. 14.00
czwartki poniedziałki
wtorki
piątki
do godz. 15.00
Sala koncertowo-kinowa 200-300 150-250 150-250 100-200
  STAWKA [zł netto]
za każdą rozpoczętą godzinę
dni powszednie sobota – niedziela
oraz
dzień świąteczny (ustawowo)
Sala zajęć tanecznych
Sala zajęć teatralnych
Sala zajęć dydaktycznych
Sala zajęć muzycznych
50-70 70-100
Sala wystawowa
Sala na rogu
50-70 70-100
Patio (parter)
Hol (I piętro)
Foyer (I piętro)
50-70 70-100UWAGA !
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

  1. STAWKA PODSTAWOWA dotycząca sali koncertowo-kinowej obejmuje czas trwania wydarzenia.
  2. STAWKA DODATKOWA dotycząca sali koncertowo-kinowej obejmuje czas korzystania z sali przed rozpoczęciem wydarzenia oraz po jego zakończeniu. A w przypadku dwóch wydarzeń następujących po sobie także czas pomiędzy wydarzeniami.
  3. W przypadku wynajmu sal dla organizacji cyklicznych kursów, szkoleń, zebrań itp. o charakterze długofalowym oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a także w sytuacji wynajmu pomieszczeń nie objętych niniejszym cennikiem dopuszcza się możliwość negocjacji cen.
  4. O ostatecznej kwocie za wynajem decyduje liczba osób zaangażowanych przez KDK podczas montażu i demontażu scenografii, próby oraz realizacji wydarzenia, wymogi techniczne, wpływ wydarzenia na wzbogacenie programu KDK i realizację jego misji oraz otwarty lub zamknięty charakter wydarzenia.

W przypadku organizacji dwóch lub większej ilości koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych konieczne jest, ze względu na przepisy dotyczące bezpieczeństwa widzów oraz bezpieczną wymianę widzów korzystających z garażu podziemnego, zachowanie przez organizatora minimum 60-minutowej przerwy.


pobierz: 2023.08.22. Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika wynajmu sal.pdf