Deklaracja dostępności
Zaproszenie do udziału w III Festiwalu Przedmiotów Artystycznych
Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. B. Klimczuka, w imieniu gminy Kozienice, serdecznie zaprasza kozienickich twórców do prezentacji i promocji dokonań artystycznych i kulturalnych naszego regionu, w czasie III Festiwalu Przedmiotów Artystycznych, który odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 8-10 grudnia 2006r. Do prezentacji swojej twórczości na otwartym, międzynarodowym rynku zapraszamy twórców zarówno profesjonalistów jak i amatorów, twórców ludowych i wykonujących rzemiosło artystyczne. Formuła targów opiera się na bezpośrednim kontakcie autorów prac z klientami oraz właścicielami galerii z Polski, Europy i Świata. Gmina Kozienice już po raz trzeci postanowiła wykupić powierzchnię wystawową na Festiwalu, dając w ten sposób możliwość prezentacji i jednocześnie sprzedaży prac, kozienickich twórców, publiczności. Podobnie jak w roku ubiegłym, w celu promocji rodzimych twórców oraz ich dorobku, planowane jest wydanie okolicznościowej publikacji. Wszystkich zainteresowanych udziałem w III Festiwalu Przedmiotów Artystycznych zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. promocji Kozienic z siedzibą na krytej pływalni "Delfin", pokój nr 211, telefon 048 611 72 34. Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2006r. Więcej informacji o III Festiwalu Przedmiotów Artystycznych znajduje się na stronie www.festiwal.mtp.pl