Deklaracja dostępności
Uniwersytet Trzeciego Wieku KDK

pod honorowym patronatem
Burmistrza Gminy Kozienice

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice

tel. 48 611 07 50 wew. 128
e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury na Facebooku:
Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury

Dyrektor:
Elwira Kozłowska

Koordynator:
Katarzyna Kościug

Anna Tomczyk-Anioł

Rada Słuchaczy (XIV edycja):
Przewodniczący: Dariusz Szewc

Z-ca Przewodniczącego: Wiesława Szylińska
Skarbnik: Zofia Kowalczyk
Członek Rady: Barbara Jeznach
Członek Rady: Stanisław Kuźnar

Rada Słuchaczy (15. edycja):
zostanie wybrana we wrześniu 2022 r. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany do życia w sierpniu 2008 r. jako pierwszy UTW w regionie z inicjatywy Dyrektora Kozienickiego Domu Kultury, Elwiry Kozłowskiej. Jest to oferta edukacyjna Kozienickiego Domu Kultury skierowana do osób, które zakończyły już karierę zawodową i przeszły na rentę lub emeryturę. Ma ona za zadanie pomoc w podtrzymaniu sprawności intelektualnej i fizycznej tych osób oraz zapobieganie ich społecznemu wykluczeniu w związku z szybkimi zmianami technologicznymi we współczesnym świecie. Inauguracja roku odbywa się zawsze we wrześniu, zaś zakończenie roku w maju. Od początku swojego istnienia UTW wzbudza duże zainteresowanie społeczeństwa. Wydaliśmy już 1000 kart Słuchacza UTW. Już w pierwszej edycji, we wrześniu 2008 r. na liście słuchaczy były aż 144 osoby. Obecnie, pomimo pandemii, nasz UTW liczy 536 słuchaczy, którzy w środy uczestniczą w wykładach, a codziennie w licznych zajęciach fakultatywnych. W rekordowym roku akademickim 2019/20 na liście Słuchaczy mieliśmy 614 zapisanych osób! Słuchacze UTW mogą korzystać z preferencyjnych cen biletów na filmy wyświetlane w Kinie KDK, w ramach cyklu „Kino dla seniora”. W czasach pandemii działalność UTW została przeniesiona do oficjalnej grupy Kozienickiego Domu Kultury na Facebooku pn. Uniwersytet Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, która została utworzona w 2020 r. i skupia aktualnych słuchaczy naszego uniwersytetu. Po powrocie do zajęć i wykładów stacjonarnych wciąż transmitujemy w grupie UTW cotygodniowe wykłady dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą spotkać się z wykładowcą na żywo. To także miejsce, w którym na bieżąco przekazywane są ważne informacje oraz relacje z życia UTW.


Zdjęcia z promocji naszego UTW w Dęblinie znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner) - 14 marca 2017 r.


Zdjęcia z działań Wolontariatu Seniora UTW znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU (wystarczy kliknąć w poniższy baner)


Zdjęcia (poczynając do edycji 2011/2012) znajdują się w poszczególnych zakładkach. Zakładki do poszczególnych edycji znajdują się obok - po lewej stronie (wyżej strony)...