Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
O nas

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (KDK) swoją działalność rozpoczął w latach 50., aby pełnić rolę ośrodka życia kulturalnego i społecznego mieszkańców Kozienic i regionu. Na przestrzeni ponad sześćdziesięciu lat kilkukrotnie poddawany był zmianom administracyjnym. W latach 2004-2010 znajdował się w strukturach Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka, jako wydział kultury. Z dniem 31 grudnia 2010 r. zakład budżetowy o nazwie Kozienickie Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka został zlikwidowany, a na jego bazie, od dnia 1 stycznia 2011 r. funkcjonują dwie odrębne jednostki: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka jako samorządowa instytucja kultury oraz Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu w formie jednostki budżetowej www.kcris.pl. Do września 2015 r. działalność kulturalna prowadzona była w budynku zlokalizowanym przy ul. Al. 1 Maja 8.

Od października 2015 r. siedzibą Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka jest Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach ckakozienice.pl, którym zarządza KDK. Budynek zlokalizowany jest w ścisłym centrum Kozienic przy ulicy Warszawskiej, stanowiącej główną arterię komunikacyjną miasta. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 7 października 2015 r. To architektoniczna perełka nie tylko Ziemi Kozienickiej. Obiekt pełni zarówno funkcję kultury, jak i sprzyja integracji i aktywizacji lokalnej społeczności miasta Kozienice oraz całego subregionu radomskiego. Nie tylko formę zewnętrzną, ale również przestrzenie wewnętrzne zaaranżowano tak, aby przyciągały mieszkańców, pobudzały ich kreatywność i zachęcały do wspólnego działania. Budynek zaprojektowano jako trzykondygnacyjną, w znacznym stopniu przeszkloną, zwartą bryłę, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz niej wydzielono przeszklone patio, będące wspólną przestrzenią publiczną i jednocześnie wielopoziomowym doświetleniem, budującym klimat rozległego dziedzińca. Mieści się tu kino, telewizja lokalna z wirtualnym studiem, studio nagrań muzycznych, kawiarnia, galeria sztuki i mediateka, szkoła muzyczna, specjalistyczne sale dydaktyczne, część biurowa i zaplecze techniczne. Projekcje filmów odbywają się w dwóch salach. Każda z nich wyposażona jest w nowoczesny projektor cyfrowy oraz system nagłośnieniowo-oświetleniowy. Są to sale wielofunkcyjne, które obok funkcji kinowej pełnią także funkcje sal koncertowo-teatralno-wykładowych. Sala główna posiada 354 miejsca, zaś sala kameralna 130 miejsc. Dodatkowo pod obiektem znajduje się parking podziemny na 82 miejsca, z czego 2 miejsca wydzielone są dla osób niepełnosprawnych (wjazd od strony ulicy Legionów). Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie energooszczędności budynek jest przykładem realizacji idei innowacyjnego budownictwa ekologicznego.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka to miejsce edukacji artystycznej, organizacji wielu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, koncertów, pokazów filmowych i teatralnych oraz funkcjonowania licznych kół zainteresowań. To także miejsce spotkań środowisk naukowych i biznesowych. Organizuje się tu kilkadziesiąt wydarzeń rocznie tutaj... Są to wydarzenia o różnej skali: od kameralnych, klimatycznych spotkań czy przeznaczonych dla kilkunastu osób warsztatów, aż po imprezy masowe, w których uczestniczy kilka tysięcy widzów. To interdyscyplinarna instytucja, realizująca przedsięwzięcia ze wszystkich dziedzin sztuki (taniec, plastyka, muzyka, teatr, film, literatura, etc.), dedykowane dla bardzo różnorodnej publiczności. Swoje zaproszenia kieruje, zarówno do odbiorców wystaw sztuki, jak i uczestników wieczorów poetyckich. Oferta kulturalna prezentuje i promuje twórczość, zarówno znanych i cenionych artystów profesjonalnych, jak i efekty działalności twórców - amatorów. Doświadczenie w prowadzeniu działalności kulturalnej pozwoliło wypracować szereg autorskich wydarzeń, takich jak: Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka tutaj..., Festiwal Muzyki Sakralnej im. Józefa Furmanika tutaj..., Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance „Kozienice City Breakers” (aktualnie zawieszony, ostatnia edycja była w 2019 r.) tutaj..., Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej tutaj..., Festiwal Piękna (odbywał się w latach 2011-2018) tutaj.... Oferta zajęć stałych corocznie obejmuje kilkanaście różnorodnych grup zainteresowań adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych tutaj... Największą grupę stanowią słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dla których poza ofertą wykładową, przygotowywana jest również oferta zajęć fakultatywnych tutaj... Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach: sali zajęć tanecznych, sali sztuk plastycznych, sali zajęć muzycznych, zajęć teatralnych i zajęć dydaktycznych oraz w sali wystawowej (do sierpnia 2022 r. część zajęć prowadzonych była także w sali na rogu, ale od września 2022 r. sala ta została przekazana do dyspozycji Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice na czas remontu jej siedziby głównej przy ul. Kochanowskiego 22). Wykłady UTW odbywają się w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach. Na uwagę zasługują także grupy artystyczne działające w instytucji: Grupa Twórcza „Vena” tutaj... i Grupa Poetycka „Erato” tutaj...

Szczegółowa oferta Kozienickiego Domu Kultury na bieżąco publikowana jest na stronie internetowej: www.dkkozienice.pl, w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.com/kozienickidomkultury, na profilu na portalu Instagram www.instagram.com/kozienickidomkultury oraz w biuletynie „Magazyn kulturalny KDK”. Magazyn kulturalny KDK ukazuje się od stycznia 2012 r. ostatniego dnia każdego miesiąca i jest dokumentacją działań kulturalnych realizowanych w domu kultury - dostępny jest w wersji papierowej w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29 oraz w licznych placówkach i instytucjach na terenie miasta Kozienice, a także  na stronie internetowej instytucji tutaj.... Zapraszamy także na nasz kanał YouTube www.youtube.com/@kozienickidomkultury.

Informacje na temat działalności Kozienickiego Domu Kultury można znaleźć również w telewizji lokalnej „Kronika Kozienicka”. Telewizja działa od 1994 r. i przekazuje najnowsze informacje z terenu Gminy Kozienice oraz pozostałych gmin Powiatu Kozienickiego, w serwisach informacyjnych „Aktualności” oraz „Sport”. Program za pośrednictwem sieci kablowej dociera do mieszkańców Kozienic, Świerży Górnych i Janikowa, a od 2011 r. dostępny jest także na kanale YouTube. W latach 1994-2020 telewizja lokalna „Kronika Kozienicka” działała w strukturach Kozienickiego Domu Kultury. Więcej na jej temat można przeczytać tutaj...

Kolejną działalnością Kozienickiego Domu Kultury jest Punkt Informacji Turystycznej. Punkt mieści się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Czynny jest codziennie w godz. 09.00-21.00 (także w soboty, niedziele i niektóre dni świąteczne). Turyści oraz mieszkańcy mogą tu uzyskać informacje (także w języku angielskim, włoskim i rosyjskim) na temat infrastruktury turystycznej, bazy noclegowej i gastronomicznej oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych regionu. Punkt Informacji Turystycznej od 2022 r. posiada certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii **** (w czterostopniowej skali) tutaj...

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka samodzielnie prowadzi także kino KDK tutaj...

W okresie od lutego 2016 r. do lipca 2017 r. Kozienicki Dom Kultury samodzielnie prowadził także kawiarnię KDK tutaj... Obecnie nowym zarządcą kawiarni jest Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice bip.zmkgk.pl/, które w drodze stosownych procedur wyłoniło do jej prowadzenia zewnętrznego operatora.

W codziennym życiu Kozienickiego Domu Kultury wspiera nas wiele instytucji i podmiotów artystycznych tutaj..., dzięki którym możemy się rozwijać i czynić naszą ofertę bardziej interesującą. Dbają o to także pracownicy KDK, których mam przyjemność Państwu przedstawić tutaj...

Z serdecznym pozdrowieniem,

Elwira Kozłowska
Dyrektorka Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka