obraz nagłówka
      Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy             Deklaracja dostępności      
Kino

KDK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

PIT

Festiwal

Furmanik-bok

Breakdance-bok

Komornicka

BIP-bok

RODORegulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej
Przygotuj do druku    

 1. Organizatorem konkursu jest Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka.
 2. Zasięg: ogólnopolski.
 3. Uczestnicy: uczniowie gimnazjów, szkół średnich oraz dorośli.
 4. Cel: propagowanie twórczości literackiej, promowanie młodych talentów, wymiana doświadczeń między uczestnikami.
 5. Kategorie wiekowe:
   • młodzież (uczniowie gimnazjów i szkół średnich),
   • dorośli.
 6. Kategorie konkursowe:
   • wiersz (tematyka dowolna),
   • proza (krótkie opowiadanie do 5 stron, format A4, wielkość czcionki 12), tematyka dowolna.
 7. Do konkursu zgłaszane są 3 wiersze i/lub jedno opowiadanie. Uczestnik może zgłosić się do obydwu kategorii konkursowych. Nadsyłane prace (maszynopis w 4 egzemplarzach) muszą być opatrzone godłem (jednowyrazowy pseudonim artystyczny) oraz kategorią wiekową z dołączoną w zaklejonej oddzielnej kopercie (opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową) informacją zawierającą: imię i nazwisko, dokładny adres, telefon, e-mail, nazwę szkoły, ewentualnie nazwisko opiekuna artystycznego. Prace należy przysyłać do 06 lipca 2012 r. (włącznie) na adres organizatora:
  Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka
  ul. Al. 1 Maja 8, 26-900 Kozienice
  z dopiskiem „Konkurs Literacki”

  (decyduje data stempla pocztowego).
  Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach. Prosimy dołączyć zgłaszane utwory w formie elektronicznej – płyta CD. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury, pod adresem: www.dkkozienice.pl. Zgłoszenia nie zawierające nośników elektronicznych nie będą publikowane. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikacje jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.
 8. Nagrody:
   • w kategorii młodzież nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień,
   • w kategorii dorośli nagrody finansowe za I miejsce 700 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 100 zł.
 9. Jury powołuje organizator.
 10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury do 20 października 2012 r.
 12. W tym roku zapraszamy laureatów po odbiór nagród i wyróżnień osobiście dnia 26 października 2012r. na godz. 12.00 do Kozienickiego Domu Kultury. W związku z jubileuszem 10-lecia Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Czytamy i piszemy” oraz dużym zainteresowaniem wśród adresatów, z zamiarem podniesienia rangi, postanowiliśmy nadać konkursowi imię Marii Komornickiej – poetki pochodzącej z naszego regionu, tworzącej w okresie Modernizmu i Młodej Polski. Sądzimy, że postać oraz dorobek literacki warte są przypomnienia i propagowania. Podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu odbędzie się prelekcja przybliżająca postać i twórczość poetki. Zaproszenie przyjęli krewni Marii Komornickiej – spadkobiercy spuścizny literackiej. Obecność laureatów X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej podkreśli sens naszej pracy w dziedzinie upowszechniania i promowania twórczości literackiej oraz jej twórców. Zapraszamy!
 13. Szczegółowych informacji udzielają instruktorzy: Halina Koryńska i Barbara Mrozek-Olechno pod numerem tel. 48 611 07 50.
 14. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.


   Liczba odwiedzin: 18568535
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.