Deklaracja dostępności
2015.07.24-2015.10.09 - Wystawa pokonkursowa członków Grupy Twórczej VENA
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka zaprasza na wystawę pokonkursową członków Grupy Twórczej VENA. Wernisaż połączony z ogłoszeniem werdyktu komisji konkursowej odbędzie się w dniu 24 lipca 2015r. (piątek) o godz. 17.00 w Galerii Kozienickiego Domu Kultury (ul. Al. 1 Maja 8).
    Grupa Twórcza VENA, jako jedna z form działalności Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, utworzona została w 1997r. i skupia twórców Ziemi Kozienickiej. Twórczość członków grupy jest ściśle powiązana z regionem kozienickim, jego historią i kulturą. Artyści z grupy VENA uczestniczą w wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także biorą czynny udział w licznych wydarzeniach kulturalnych promując Ziemię Kozienicką. Opiekunem grupy jest instruktor plastyki KDK Agnieszka Bieńkowska. Obecna wystawa jest pokłosiem konkursu artystycznego adresowanego do artystów amatorów - członków Grupy Twórczej VENA. Konkurs miał formę zamkniętą, a jego celem było przede wszystkim dokonanie przeglądu twórczości amatorskiej członków VENY, stworzenie twórcom możliwości prezentacji swoich dzieł, pozyskanie oryginalnych, wartościowych prac o wysokich walorach, ukazanie piękna i natury jaka jest nad Wisłą, ukazanie zabytkowej architektury Kozienic. W konkursie do wyboru były dwa tematy „Dzikość i piękno Wisły” oraz „Zespół pałacowo-parkowy z dawnych lat”. Na konkurs napłynęły prace malarskie, rzeźbiarskie, koronkarskie i praca kronikarska. Oceny prac dokonała komisja w składzie: Elżbieta Aleksandra Staniszewska - artystka, etnograf, estetyk, członek Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Edyta Jaworska - Kowalska - artysta, plastyk, pedagog w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu , absolwentka ASP w Krakowie, Mirosław Dziedzicki - rzeźbiarz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko. Funkcje protokolanta pełniła Agnieszka Bieńkowska - instruktor plastyki w KDK. Autorami prac zgłoszonych do konkursu są: Władysława Barbara Drachal, Marian Gwardiak, Janusz Karaś, Józef Kondeja, Eugenia Kuna, Zbigniew Kurasiewicz, Maria Podsiadła, Leokadia Styś, Genowefa Śledź, Stanisław Wołos, Marlena Zielińska, Andrzej Zieliński. Protokół komisji konkursowej zostanie odczytany podczas otwarcia wystawy.
Wystawa czynna do odwołania.
Zdjęcia z wernisażu znajdują się na naszym profilu na FACEBOOKU