Deklaracja dostępności
Regulamin gry przestrzennej „Centrum od kulis”
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusław Klimczuka OTWARCIE CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO w Kozienicach Regulamin gry przestrzennej „Centrum od kulis”
 1. Organizatorem gry przestrzennej „Centrum od kulis” (zwanej dalej Grą), która odbędzie się 11 października 2015 roku od 10.00 do 20.00 jest Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka (zwany dalej KDK).
 2. Gra ma na celu zapoznać mieszkańców z budynkiem nowego Centrum Kulturalno – Artystycznego (zwanym dalej CKA), a także zaprezentować historię oraz ofertę i dotychczasową działalność KDK w miłej, przyjaznej atmosferze.
 3. Organizator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny z Regulaminem.
 4. Udział w Grze jest bezpłatny, dobrowolny. Można startować indywidualnie lub grupowo.
 5. Rejestracja Gracza jest koniecznym warunkiem udziału w Grze.
 6. Rejestracja odbywa się w Punkcie Informacji zlokalizowanym na dziedzińcu CKA (ul. Warszawska 29), w dniu 11 października 2015r., gdzie rozpoczyna się Gra.
 7. Przystępując do Gry Gracz zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. W Punkcie Informacji każda osoba, która chce wziąć udział w zabawie pobiera plan Gry.
 9. Uczestnicy Gry zdobywają punkty na 7 stoiskach kontrolnych rozmieszczonych w budynku CKA. Kolejność odwiedzania poszczególnych stoisk zależy od Graczy. Każde stoisko dysponuje zestawem pytań, z których uczestnicy zabawy muszą odpowiedzieć na trzy. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy gry otrzymują 1 punkt. Za brak lub nieprawidłowe odpowiedzi - 0 punktów. Max. można zdobyć 21 punktów.
 10. Rozmieszczenie stoisk kontrolnych:
   a. - medialne – redakcja Telewizji Lokalnej „Kronika Kozienicka”, b. - muzyczne – sala muzyczna KDK, c. - taneczne – sala taneczna KDK, d. - sztuk plastycznych – sala plastyczna KDK, e. - językowe – sala dydaktyczna KDK, f. - kinowe – sala koncertowo – kinowa CKA. g. - szkoła muzyczna – sala do rytmiki.
 11. Ukończenie Gry wiąże się z przejściem wszystkich stoisk kontrolnych. Zdobyte punkty będą wpisywane w planie Gry, który należy zachować do końca zabawy i okazać się nim w Punkcie Informacji, gdzie został wydany, w celu weryfikacji punktów i odbioru upominków.
 12. Organizator przewiduje upominki okolicznościowe dla osób, które ukończyły grę i zdobyły maksymalną liczbę punktów. Za jeden plan wraz ze zdobytymi punktami, niezależnie od ilości uczestników grupy, przysługuje jedna nagroda. Liczba nagród jest ograniczona. Nagrody będą wydawane do wyczerpania nakładu. Przewidziane są również nagrody pocieszenia dla uczestników, którzy zdobyli mniejszą, od maksymalnej, liczbę punktów.
 13. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności do przestrzegania jego postanowień.
 14. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby związane z promocją Gry.
 15. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Gry zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 16. Regulamin Gry znajduje się w KDK oraz na stronie internetowej organizatora www.dkkozienice.pl.
 17. Interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatora. Życzymy Państwu miłej zabawy!
  Mapki do wykorzystania w zabawie