Deklaracja dostępności
2018.12.07 - Jarmark rękodzieła bożonarodzeniowego
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zaprasza na jarmark rękodzieła bożonarodzeniowego, który odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. od godz. 13.00 w patio Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Partnerem wydarzenia jest: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”. W programie:
  • Prezentacja prac malarskich, rzeźbiarskich, koronkarskich i innego drobnego rękodzieła członków Grupy Twórczej VENA.
      Grupa Twórcza VENA, jako jedna z form działalności Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, utworzona została w 1997 r. i skupia twórców Ziemi Kozienickiej. Twórczość członków grupy jest ściśle powiązana z regionem kozienickim, jego historią i kulturą. Artyści z grupy VENA uczestniczą w wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także biorą czynny udział w licznych wydarzeniach kulturalnych promując Ziemię Kozienicką. Opiekunem grupy jest instruktor plastyki KDK Agnieszka Bieńkowska. W 2017 r. grupa obchodziła swój jubileusz 20-lecia.
  • Promocja książki „Dorobek artystyczny Twórców Ziemi Kozienickiej”.
      Opracowanie i wydruk publikacji przygotowanej przez Janusza Ostrowskiego współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wydarzenie towarzyszące:
Zdjęcia z wernisażu na naszym profilu na FACEBOOKU