obraz nagłówka
      Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy             Deklaracja dostępności      
Kino

Kronika Kozienicka

Kawiarnia

KDK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

PIT

Miss Polski

Festiwal

Furmanik-bok

Breakdance-bok

Komornicka

Facebook-bok

Instagram

YouTube-bok

BIP-bok

RODO


   Działalność / Konkursy / ARCHIWUM /    

2020.03.09 i 17, 10.01 - XXXVII Mały Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)
Przygotuj do druku    

Szanowni Państwo!

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza do udziału w XXXVII Małym Konkursie Recytatorskim odbywającym się pod Patronatem i przy wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, starostów i burmistrzów w okręgu radomskim.

Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 9 marca 2020 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 17 marca 2020 r. od godz. 10.00, w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).

UWAGA: W ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa eliminacje powiatowe zaplanowane na 17 marca zostają odwołane.

UWAGA 2: Eliminacje powiatowe odbędą się dnia 1 października 2020 r. od godz. 11.00, w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka wprowadził zalecenia
Ministerstwa Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych.
Eliminacje odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego.


W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Każdy recytator przygotowuje dwa wiersze poetów polskich (w całości lub we fragmentach), których prezentacja nie może trwać dłużej niż sześć minut.

Ze względów organizacyjnych i możliwości odbiorczych uczestników i jurorów, każda szkoła do eliminacji środowiskowych może zgłosić:
 • do eliminacji środowiskowych:

  • szkoły podstawowe w Kozienicach – 7 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej),
  • szkoły podstawowe w gminie Kozienice – 4 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej),
  • przedszkola – 2 recytatorów.

 • do eliminacji powiatowych:

  • szkoły podstawowe w gminie Głowaczów, Gniewoszów, Sieciechów – 4 recytatorów (jeżeli przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny – dzieci w wieku 5-6 lat, to szkoła dodatkowo może zgłosić jednego recytatora z tej kategorii wiekowej).
Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie (DRUKOWANYMI LITERAMI) karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) do dnia 28 lutego 2020 r. dla eliminacji środowiskowych i do dnia 4 marca 2020 r. dla eliminacji powiatowych. Po upływie tego terminu karty nie będą przyjmowane.

Kartę można również przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w terminie j.w. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone.

Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w punkcie informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach lub pobrać ze strony internetowej (link poniżej).

Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami karty zgłoszenia została rozesłana do szkół i przedszkoli.

Dodatkowe informacje:
 • Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
 • nr tel. 48 611 07 50
 • e-mail: pit@dkkozienice.pl

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

Współorganizatorami są: Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu, domy i ośrodki kultury oraz placówki oświatowe ziemi radomskiej.

Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.

Finał Laureatów Małego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w maju 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, ul Parkowa 1. Szczegółowy termin zostanie podany uczestnikom podczas eliminacji powiatowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Regulamin XXXVII Malego Konkursu Recytatorskiego.pdf
Karta_zgloszenia.doc
Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych.doc


Ważna informacja uzupełniająca dotycząca tegorocznej edycji Małego Konkursu Recytatorskiego
Organizator: Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu
Współorganizator: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka

W związku z zapytaniami kierowanymi do nas przez nauczycieli ze szkół podstawowych, dotyczącymi kwalifikowania uczniów do poszczególnych grup wiekowych informujemy, że decyzją autorów regulaminu tj. Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu podstawowym kryterium tworzenia kategorii dla biorących udział w konkursie będzie wiek ucznia nie zaś klasa, do której aktualnie uczęszcza. Stąd prośba do opiekunów o umieszczanie w karcie zgłoszenia wieku uczestnika. Uwaga! Dotyczy wyłącznie kategorii 5-6 lat.
Protokół z przebiegu eliminacji powiatowych XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego
Protokół z przebiegu eliminacji środowiskowych XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego
   Liczba odwiedzin: 17361198
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.