www.dkkozienice.pl - REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI


Szanowni Państwo!

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza serdecznie wszystkich, których pasją jest śpiew oraz muzyka i starają się te pasje rozwijać, do wzięcia udziału w XVII Konkursie Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywającym się w ramach „Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka”. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 30-31 sierpnia 2019 r. Przesłuchania finałowe XVII Konkursu Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka odbędą się 30 sierpnia 2019 r. w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), natomiast koncert galowy połączony z koncertem zaproszonych gwiazd odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (ul. Bohaterów Studzianek 30).

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.dkkozienice.pl, w terminie od 1 marca 2019 r., od godz. 9.00 do 31 marca 2019 r., do godziny 23:59:59, dokonanie wpłaty zabezpieczenia udziału w konkursie w wyznaczonym terminie tj. w dniach 1-31 marca 2019 r. oraz udział w kwalifikacjach wstępnych, które odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniu 2 czerwca 2019 r.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie. W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl.

Zapraszamy do udziału!

OrganizatorFESTIWAL MUZYKI ROZRYWKOWEJ
im. Bogusława Klimczuka
KOZIENICE 2019

REGULAMIN
XVII KONKURSU PIOSENKI
O NAGRODĘ
IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA

Ogłoszenie niniejszego Regulaminu otwiera siedemnastą edycję Festiwalu Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, którego organizatorem jest Gmina Kozienice oraz Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Festiwal odbędzie się w Kozienicach, w dniach 30-31 sierpnia 2019 r. Głównym elementem największego muzycznego wydarzenia w regionie, o zasięgu krajowym, będzie odbywający się w ramach festiwalu XVII Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka. Do udziału w konkursie zapraszamy młodych wokalistów z terenu całej Polski.

Konkurs piosenki oraz festiwal odbywa się w Kozienicach od 2002 roku i nieprzerwanie nosi imię Bogusława Klimczuka, urodzonego 19 października 1921 roku w Kozienicach, który po studiach całe swoje dorosłe życie związał z Warszawą i z Polskim Radiem. Nazywany „Kompozytorem Warszawy” był znakomitym kompozytorem, dyrygentem, aranżerem i świetnym pianistą. Skomponował ponad 250 piosenek. Wiele z nich poświęcił stolicy – miastu, które po Kozienicach było Mu najbliższe. Do historii polskiej muzyki rozrywkowej wpisały się takie utwory jak: „Rudy Rydz”, „Czarny Alibaba” czy „Cóż wiemy o miłości”, które od lat 70-tych nadal śpiewa cała Polska. Do dziś na otwarcie każdego Festiwalu Piosenki w Opolu rozbrzmiewa skomponowany przez Bogusława Klimczuka sygnał tego festiwalu. W Polskim Radiu tworzył nowoczesne zespoły do nagrań muzyki rozrywkowej, kierował i dyrygował Orkiestrą Taneczną i Big Bandem Polskiego Radia. Współpracował z czołowymi gwiazdami piosenki, wspierał młode talenty wokalne i młodych muzyków – instrumentalistów i aranżerów. Komponował utwory baletowe, kantaty, pieśni i muzykę instrumentalną. Bogusław Klimczuk był wielokrotnie odznaczony za wybitne zasługi dla kultury i za twórczość artystyczną. Zmarł 12 kwietnia 1974 roku w Warszawie. Został pochowany na warszawskim Cmentarzu Wojskowym.

Bogusław Klimczuk skupiał wokół siebie młodych, zdolnych muzyków, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Kozienicki Dom Kultury nosząc imię Bogusława Klimczuka kontynuuje prace na rzecz młodych talentów. Konkurs Piosenki o Nagrodę im. Bogusława Klimczuka, odbywający się w ramach festiwalu, jest ukłonem w kierunku patrona. Na deskach kozienickich scen młodzież z terenu całego kraju ma okazję prezentacji utworów z nurtu polskiej muzyki rozrywkowej, która Klimczukowi była najbliższa.

Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka to festiwal niebanalny, na którym po prostu trzeba być, na którym nie brakuje emocji konkursowych, gwiazd i niespodzianek, a przede wszystkim wspaniałej, niepowtarzalnej atmosfery, która łączy pokolenia, a także przepięknej scenerii kozienickiego amfiteatru, która zachwyca turystów i cieszy oko mieszkańców Ziemi Kozienickiej.

 1. Organizator:
   1. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

 2. Współpraca:
   1. Festiwal realizowany jest przy udziale środków budżetowych Gminy Kozienice.

 3. Warunki uczestnictwa:
   1. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów, duety lub małe zespoły wokalne (max. do 6 osób); wykonawców, którzy ukończyli 15 rok życia. Solistom mogą towarzyszyć chórki
   2. Zgłoszenia do konkursu dokonują placówki delegujące lub osoby prywatne.
   3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej organizatora www.dkkozienice.pl w terminie od 1 marca 2019 r., od godz. 9.00 do 31 marca 2019 r., do godziny 23:59:59 (link do formularza będzie aktywny wyłącznie w terminie rejestracji tj. w dniach 1-31 marca 2019 r.). Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Po 31 marca 2019 r. przesłanie zgłoszenia będzie niemożliwe.
   4. Wszystkie instrukcje dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdą się w formularzu.
   5. We wszystkich etapach trwania konkursu wykonawcy prezentują obowiązkowo jeden utwór z listy nr 1 oraz drugi - tylko na wyraźne życzenie jury - z listy nr 2. Obydwie listy zamieszczone będą w formularzu zgłoszeniowym. Natomiast nieaktywne listy poglądowe dołączone są do niniejszego regulaminu (pobierz: Lista nr 1 - wykaz utworow.pdf, Lista nr 2 - wykaz utworow.pdf).
   6. Każdy wykonawca przyjeżdża z własnym akompaniamentem tj. podkład CD, MD. Nie dopuszcza się akompaniamentu instrumentalnego „na żywo”.
   7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w kwalifikacjach wstępnych oraz dalszych etapach konkursu dla osób zakwalifikowanych w poprzednim etapie.
   8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie wpłaty zabezpieczenia udziału w konkursie w wysokości 100 zł (od jednego uczestnika, jednego duetu lub jednego zespołu) na konto Organizatora według poniższych danych w wyznaczonym terminie tj. w dniach 1-31 marca 2019 r.

    Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
    ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
    BANK PEKAO SA oddział w Kozienicach 85 1240 5862 1111 0010 3704 7006
    z dopiskiem „B. Klimczuk akredytacja – imię i nazwisko solisty/osób z duetu lub nazwa duetu/zespołu”

   9. Zabezpieczenie udziału w konkursie będzie zwracane uczestnikom, którzy nie zakwalifikują się do udziału w kwalifikacjach finałowych i do koncertu galowego. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika w interaktywnym formularzu zgłoszeniowym.
   10. Zabezpieczenie nie będzie zwracane uczestnikom, którzy nie przystąpią do kwalifikacji wstępnych i finałowych.


 4. Terminy:
   1. Ogłoszenie konkursu
    • 19 lutego 2019 r. - internet, strona organizatora (www.dkkozienice.pl).
   2. Zgłoszenie udziału w konkursie
    • Termin zgłoszenia się do konkursu mija 31 marca 2019 r. - szczegółowe warunki zgłoszenia zostały określone w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
    • Lista osób zakwalifikowanych do kwalifikacji wstępnych konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora do dnia 5 kwietnia 2019 r.
   3. Kwalifikacje wstępne
    • Kwalifikacje wstępne odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniu 2 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 (próby 9.00-11.45. UWAGA: Próby są obowiązkowe we wszystkich etapach konkursu).
    • Pełne listy osób zakwalifikowanych do kwalifikacji finałowych zostaną podane przez jury po obradach i dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.dkkozienice.pl.
     ­
    • Uczestnicy zakwalifikowani do kwalifikacji finałowych zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. przesłać na adres: dom.kultury@dkkozienice.pl podkłady do piosenek wykonywanych podczas kwalifikacji finałowych. Organizator zapewnia pełną ochronę przesłanych materiałów.
   4. Koncert finałowy
    • Kwalifikacje finałowe odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), w dniu 30 sierpnia 2019 r. od godz. 16.00.
    • ­Lista osób zaproszonych do koncertu galowego zostanie podana po obradach jury.
    • Oficjalne wyniki kwalifikacji finałowych zostaną ogłoszone na koncercie galowym.
   5. Koncert galowy
    • Koncert galowy odbędzie się w amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (Kozienice, ul. Boh. Studzianek 30), w dniu 31 sierpnia 2019 r. od godz. 20.00.

 5. Jury i Nagrody:
   1. Przewodnictwo nad jury powierza się Markowi Klimczukowi - kompozytorowi, aranżerowi i pianiście - synowi Bogusława Klimczuka. Pozostałych członków jury dobiera organizator konkursu spośród m.in. kompozytorów, piosenkarzy, dziennikarzy, aktorów. Wszelkie werdykty ogłoszone przez jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
   2. Ocenie podlegać będą: umiejętności warsztatowe, walory wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny - mile widziane nowe aranżacje i interpretacje znanych piosenek.
   3. Jury przyznaje nagrody główne, a także wyróżnienia brutto:

    Grand Prix im. Bogusława Klimczuka: 6000 zł
    I miejsce: 3500 zł
    II miejsce: 2500 zł
    III miejsce: 1500 zł
    wyróżnienia: 1200 zł

   4. Wręczenie nagród nastąpi na koncercie galowym, w trakcie którego odbędą się także prezentacje wokalne laureatów, w związku z powyższym obecność laureatów na koncercie galowym jest obowiązkowa (nieobecność laureata na koncercie galowym może skutkować odebraniem nagrody!!!).
   5. Nagrody pieniężne, wypłacane laureatom określone w punkcie 5. c. tj. Grand Prix, I, II miejsce - zostaną pomniejszone o 10 % podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast III miejsce i wyróżnienia są zwolnione z podatku zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt. 68 i art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zmianami).

 6. Uwagi organizacyjne:
   1. We wszystkich etapach konkursu organizator nie ponosi kosztów związanych z przejazdem, ubezpieczeniem i pobytem (zakwaterowaniem i wyżywieniem) uczestników, opiekunów i innych osób towarzyszących.
   2. We wszystkich etapach konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
   3. Organizator oferuje pomoc w rezerwacji noclegów i wyżywienia po preferencyjnych cenach. Zamówienia należy składać na adres e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2019 r.
   4. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się laureatów Grand Prix im. Bogusława Klimczuka z ostatnich dwóch edycji konkursu tj. z lat 2017-2018.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania filmów i zdjęć wykonanych podczas trwania festiwalu do promocji festiwalu w radiu, telewizji, internecie i prasie.
   6. Wszystkie sporne sprawy regulaminu rozstrzyga organizator.
   7. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy do organizatora.
   8. Informacje teleadresowe:


  UWAGA !!!
  Zgłoszenie do konkursu odbywa się wyłącznie poprzez poniższy interaktywny formularz zgłoszeniowy,
  za pomocą którego dokonuje się także wyboru dwóch piosenek konkursowych.
  Przy wyborze piosenek obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.
  Wybrane piosenki automatycznie stają się niedostępne dla kolejnych osób.
  W przypadku, gdyby się zdarzyło, że tą samą piosenkę wybiorą dwie osoby,
  o kolejności decyduje data zgłoszenia oraz godzina (z dokładnością do sekundy).

  (link do formularza będzie aktywny wyłącznie w terminie rejestracji)  KLIKNIJ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaPcFczx59IH3xfXvtIgPRx3GZCNJmr9VwXKNzRpy4K-xBQw/viewform