Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2021.10.15 - Ankieta wstępna dla uczestników projektu „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci”
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka informuje, że zakończył etap przygotowawczo-analityczny projektu pn. „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci”, który jest realizowany w ramach projektu „Cyfrowa Konwersja Domów Kultury” i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyniki badań zawarte zostały w prezentacji, która została opublikowana poniżej. Przystępując do realizacji projektu „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci”, kadra Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka musiała postawić sobie kilka ważnych pytań dotyczących dotychczasowych działań realizowanych w formie cyfrowej i hybrydowej. Jak działaliśmy w trakcie kolejnych lockdownów? Co udało się zrealizować? Na ile to było satysfakcjonujące dla odbiorców i samych twórców? Analiza dotychczasowej działalności stanowi jeden z wyznaczników dalszych kroków do świata kultury cyfrowej, działań on-line i hybrydowych. Wnioski, przemyślenia i uwagi załogi, która na co dzień ma bezpośredni wpływ na kształt oferty kulturalnej jednostki, pozwolą na określenie potrzeb w zakresie szkoleń w ramach projektu, a także na projektowanie samej oferty w przyszłości. Ankieta badawcza została przeprowadzona w dniach 4-11 października 2021 r. wśród 14 pracowników Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, którzy zgodnie ze złożonym do konkursu grantowego wnioskiem, są bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu. Do jej realizacji wykorzystano platformę „Formularze Google”. Obejmowała 12 pytań zamkniętych, 2 pytania otwarte oraz analizę SWOT dotychczasowych działań on-line i hybrydowych. Wyniki badań zostały opublikowane w poniższej prezentacji i będą stanowić punkt odniesienia w trakcie ewaluacji projektu. Analogiczna ankieta zaplanowana jest na czerwiec 2022 r. pobierz: Podsumowanie ankiet..pdf
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.