Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
2022.06.10 - Ankieta końcowa dla uczestników projektu „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci”
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka informuje, że dobiegają końca działania związane z projektem pn. „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci”, który jest realizowany w ramach projektu „Cyfrowa Konwersja Domów Kultury” i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt „wwwierni kulturze – Kozienicki Dom Kultury w sieci dla dorosłych i dzieci” miał trzy główne wymiary: zakup nowoczesnego sprzętu, zwiększenie dostępności oferty KDK oraz szkolenia pracowników. Miesiące aktywnych działań pozwoliły na zapoczątkowanie nowych procesów i wprowadzenie zmian w części działań jednostki. Koniec realizacji projektu przewidziany jest na 30 czerwca 2022 r. Jego ostatni etap wiąże się z podsumowaniem podjętych działań oraz ich ewaluacją. W tym celu przygotowano kolejną ankietę, skierowaną do 15 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-6 czerwca 2022 roku i obejmowało 12 pytań zamkniętych, 3 pytania otwarte oraz analizę SWOT dotychczasowych działań on-line i hybrydowych. Wyniki badań zostały skonfrontowane z wynikami analogicznej ankiety, która została przeprowadzona wśród kadry KDK w dniach 4-11 października 2021 r. Zostały one przedstawione w prezentacji, która jest dostępna poniżej. pobierz: Podsumowanie koncowych ankiet.pdf
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.