Deklaracja dostępności
2023.03.22 i 28 - 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (eliminacje środowiskowe i powiatowe)

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz Towarzystwo Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu we współpracy z Gminą Kozienice i Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka zapraszają do udziału w 68. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Eliminacje środowiskowe odbędą się w dniu 22 marca 2023 r. od godz. 10.00 w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29), zaś eliminacje powiatowe w dniu 28 marca 2023 r. od godz. 10.00 w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).

Recytatorzy mogą wziąć udział w czterech oddzielnych turniejach:

  • w turnieju recytatorskim,
  • w turnieju „Wywiedzione ze słowa”,
  • w turnieju teatrów jednego aktora,
  • w turnieju poezji śpiewanej.

Karty zgłoszenia, oddzielne dla każdego recytatora, odpowiednie do turnieju, prosimy o dostarczenie do punktu informacji Kozienickiego Domu Kultury (ul. Warszawska 29) do dnia 10 marca 2023 r. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane. Do karty należy dołączyć protokół z przebiegu eliminacji szkolnych. Kartę można również przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub e-mailem na adres: pit@dkkozienice.pl w terminie j.w. Odebranie karty przesłanej e-mailem zostanie potwierdzone. Wzór karty zgłoszenia i regulamin można uzyskać w punkcie informacji KDK lub pobrać ze strony internetowej (link poniżej):

pobierz: Regulamin 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.pdf
pobierz: Karta uczestnika Turnieju Recytatorskiego, Turnieju Wywiedzione ze słowa.pdf
pobierz: Karta uczestnika Turnieju Poezji Śpiewanej.pdf
pobierz: Karta uczestnika Turnieju Teatrów Jednego Aktora.pdf

Informacja ta wraz z regulaminami i wzorami kart zgłoszenia została rozesłana do szkół.

Dodatkowe informacje:

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski realizowany jest w całym kraju już od 68 lat i obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do poszukiwań ciekawych utworów poetyckich i prozy, szukania własnej interpretacji. Więcej informacji o konkursie na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej: tkt.art.pl/tkt

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!