www.dkkozienice.pl - Grupa Twórcza „Vena”

Grupa Twórcza „Vena”
Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka


Dyrektor:

Elwira Kozłowska

Opiekun:
Agnieszka Bieńkowska

Rada grupy:
Przewodnicząca: Krystyna Kondeja
Z-ca Przewodniczącego: Józef Kondeja
Sekretarz: Genowefa Śledź


Spotkania Grupy Twórczej „Vena” odbywają się raz w miesiącu o godz. 15.30,
w pierwsze poniedziałki miesiąca, w okresie od października do maja,
w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach, ul. Warszawska 29.Pełne pasji prace malarskie, rzeźbiarskie i z rękodzieła artystycznego tworzą członkowie Grupy Twórczej „Vena”, która działa jako jedna z form działalności Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka i skupia artystów-amatorów Ziemi Kozienickiej. Twórczość członków grupy jest ściśle powiązana z regionem kozienickim, jego historią i kulturą. Artyści z grupy „Vena” uczestniczą w wystawach indywidualnych i zbiorowych, a także biorą czynny udział w licznych wydarzeniach kulturalnych promując Ziemię Kozienicką m.in.: w jarmarkach sztuki ludowej, festynach, dożynkach, wydarzeniach plenerowych związanych z ludowością i rękodziełem artystycznym. Grupa jest bardzo aktywna artystycznie, a w KDK działa już od 1997 roku. Aktualnie do „Veny” należy 17 twórców, reprezentujących malarstwo, rzeźbę, rękodzieło artystyczne tj. koronkarstwo, haft krzyżykowy, tkactwo artystyczne, technikę temari czy wyroby z tykwy. Są to: Jadwiga Bronisława Andrzejewska, Elżbieta Burzyńska, Władysława Barbara Drachal, Stanisława Gołąbek, Maria Komsta, Krystyna Kondeja, Józef Kondeja, Maria Kozieł, Eugenia Kuna, Zbigniew Kurasiewicz, Gabriela Osińska, Maria Podsiadła, Helena Szamańska, Katarzyna Szewc, Genowefa Śledź, Marlena Zielińska, Andrzej Zieliński.

Dzięki swojej działalności Grupa Twórcza „Vena” z sukcesami promuje rodzimych twórców, kreując pozytywny wizerunek Ziemi Kozienickiej.

Gratulacje na 20-lecie
Pocztówki od twórców