obraz nagłówka
      Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy             Deklaracja dostępności      
Kino

KDK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

PIT

Festiwal

Furmanik-bok

Breakdance-bok

Komornicka

BIP-bok

RODORegulamin IV Regionalnego Konkursu Poetyckiego
Przygotuj do druku    

 1. Organizatorem konkursu jest Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 2. Zasięg: powiat kozienicki i powiat radomski.
 3. Uczestnicy: dorośli - powyżej 18 roku życia.
 4. Cel: propagowanie twórczości poetyckiej i języka poezji, nawiązywanie kontaktów między środowiskami literackimi, wymiana doświadczeń między uczestnikami.
 5. Kategoria konkursowa: wiersz (tematyka dowolna).
 6. Do konkursu zgłaszane są trzy wiersze. Zgłaszane wiersze (wydruk, 3 egzemplarze) muszą być opatrzone godłem (jednowyrazowy pseudonim artystyczny). Do prac konkursowych należy dołączyć, w zaklejonej małej kopercie opatrzonej tym samym godłem, wypełnione oświadczenie (pobierz: Oswiadczenie.doc) stanowiące załącznik do regulaminu. Prace należy przysyłać lub dostarczyć osobiście do 6 marca 2020 r. (włącznie) na adres organizatora:
  Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
  ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
  z dopiskiem „Konkurs Poetycki”
  Jest to data wpływu wierszy do naszej placówki, po tym terminie zgłoszenia do konkursu nie będą przyjmowane.
  Nie należy zgłaszać wierszy wcześniej publikowanych i wcześniej nagradzanych, w innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy), a także publikacje elektroniczne. Dodatkowo sugerujemy, aby nie zgłaszać tych samych zestawów wierszy, do różnych konkursów, w danym roku kalendarzowym.
  Nagrodzone wiersze będą opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury, pod adresem: www.dkkozienice.pl. Prace niezgodne z regulaminem nie będą przyjmowane. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu.
  Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych wierszy. Prace, które nie zostaną nagrodzone przechowywane będą dwa miesiące od daty ogłoszenia wyników konkursu, po czym zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Nagrody finansowe:
  I miejsce 500 zł
  II miejsce 400 zł
  III miejsce 300 zł
  dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 100 zł
 8. Jury powołuje organizator.
 9. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
 10. Wręczenie nagród oraz podsumowanie konkursu odbędzie się 21 marca 2020 r. o godz. 16.00 w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29).

  UWAGA: W ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane na 21 marca zostaje odwołane.

 11. Laureaci szczegółowe informacje otrzymają mailem.
 12. Szczegółowych informacji udziela instruktor KDK Halina Koryńska pod numerem tel. 48 611 07 50 wew. 125 lub e-mail: halina.korynska@dkkozienice.pl
 13. Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.
 14. Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, jako administrator danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przetwarza zawarte w oświadczeniu dane osobowe jedynie w celu organizacji konkursu, zapewniając im pełną ochronę przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w konkursie bez ich podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:


pobierz: Oswiadczenie.doc


   Liczba odwiedzin: 20802909
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.