obraz nagłówka
      Strona główna             Działalność             Kalendarz Imprez             Galeria             Kontakt / O nas             Partnerzy             Deklaracja dostępności      
Kino

Kronika Kozienicka

Kawiarnia

KDK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

PIT

Miss Polski

Festiwal

Furmanik-bok

Breakdance-bok

Komornicka

Facebook-bok

Instagram

YouTube-bok

BIP-bok

RODOREGULAMIN PORANKÓW TEATRALNYCH DLA DZIECI
Przygotuj do druku    

„Poranki teatralne dla dzieci” są cyklem przedstawień teatralnych organizowanych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka (zwanym dalej „KDK“) odbywających się raz w miesiącu. Wydawanie nieodpłatnych wejściówek uprawniających do uczestnictwa w przedstawieniu teatralnym rozpoczyna się od dnia podanego w oficjalnej informacji dostępnej m. in. na stronie internetowej KDK: www.dkkozienice.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.com/KDKimBK.

W ogłoszeniu zawarte są wszelkie niezbędne informacje dotyczące terminu dostępności wejściówek oraz wystawianego przedstawienia teatralnego.

Zasady uczestnictwa w „Porankach teatralnych dla dzieci”:

 1. Oferta kierowana jest do dzieci od 4 roku życia i ich rodziców/opiekunów.
 2. Liczba nieodpłatnych wejściówek na poranek teatralny jest ograniczona.
 3. O liczbie dostępnych wejściówek decyduje organizator.
 4. (SARS-CoV-2) Jedna osoba może jednorazowo pobrać maksymalnie 3 wejściówki.
 5. Grupy zorganizowane powyżej 15 osób (wyłącznie z terenu Gminy Kozienice), po dokonaniu rezerwacji na e-mail kasy@dkkozienice, mogą jednorazowo pobrać więcej niż 15 wejściówek, jednakże ich odbiór może nastąpić po potwierdzeniu rezerwacji przez organizatora i w terminie przez niego wskazanym.
 6. (SARS-CoV-2) Uczestnicy poranków teatralnych organizowanych przez KDK są zobligowani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz są zobowiązani do przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19” (można się z nią zapoznać tutaj: www.dkkozienice.pl/zalaczniki/9590/Zalacznik%20nr%201.pdf).
  aktualizacja z dnia: 09.10.2020 r.
  Uczestnicy poranków teatralnych organizowanych przez Gminę Kozienice i KDK są zobligowani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz są zobowiązani do przestrzegania „Procedury bezpieczeństwa w KOZIENICKIM DOMU KULTURY im. Bogusława Klimczuka w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2", dostępnej na stronie: www.dkkozienice.pl/index.php?id=3988)
 7. (SARS-CoV-2) Przy wydawaniu nieodpłatnych wejściówek nie jest możliwy wybór miejsc ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego.
 8. (SARS-CoV-2) Razem z wejściówką Uczestnik otrzymuje informację, w którym sektorze znajduje się wyznaczone dla niego miejsce oraz formularz oświadczenia o stanie zdrowia.
 9. (SARS-CoV-2) Przy ustawianiu się w kolejce po odbiór wejściówek Uczestnicy zachowują dystans, zgodny z aktualnym stanem prawnym.
 10. (SARS-CoV-2) Przed wejściem do sali koncertowo-kinowej na poranek teatralny Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować ręce oraz złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wpuszczenia na przedstawienie teatralne w przypadku, gdy Uczestnik nie złoży stosownego oświadczenia.
 11. (SARS-CoV-2) Aby wziąć udział w poranku teatralnym organizowanym w sali koncertowo-kinowej Uczestnicy mają obowiązek zasłonić usta i nos (np. maseczka, przyłbica, szalik). Nakaz ten obowiązuje przez cały poranek teatralny. W przypadku braku zastosowania się do tego obowiązku Uczestnik nie zostanie wpuszczony na salę koncertowo-kinową lub zostanie zobowiązany do jej opuszczenia.
 12. (SARS-CoV-2) Obowiązku z pkt. 11 nie stosuje się w przypadku: dziecka do ukończenia 4. roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.
 13. (SARS-CoV-2) Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników i konieczność zachowania wymaganego dystansu społecznego, wchodzenie do sali koncertowo-kinowej odbywa się z podziałem na sektory. Na 30 minut przed porankiem teatralnym wejściem A będą wpuszczane osoby, których miejsce znajduje się w sektorze I, wejściem B osoby, których miejsce znajduje się w sektorze II. Na 15 minut przed wydarzeniem wejściem A zostaną wpuszczone osoby z sektora III, natomiast wejściem B osoby z sektora IV.
 14. (SARS-CoV-2) Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka udostępnia Uczestnikom nie więcej niż połowę miejsc w sali koncertowo-kinowej. Miejsca w rzędach w sali koncertowo-kinowej powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Uczestnikami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Uczestnikami nie dotyczy:
  aktualizacja z dnia: 09.10.2020 r.
  W związku z reżimem sanitarnym obowiązującym w żółtych strefach od soboty, 10 października, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka udostępnia Uczestnikom nie więcej jak 25% miejsc w sali koncertowo-kinowej. Miejsca w rzędach w sali koncertowo-kinowej powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Uczestnikami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między Uczestnikami nie dotyczy:
   1. Widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
   2. Widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
   3. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 15. Podczas poranków teatralnych organizowanych w sali koncertowo-kinowej zabrania się:
   1. jakiegokolwiek nieodpowiedniego zachowania utrudniającego pracę artystów,
   2. (SARS-CoV-2) wnoszenia do sali koncertowo-kinowej i spożywania w niej artykułów spożywczych, również tych zakupionych w Kawiarni Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka,
   3. wnoszenia do sali koncertowo-kinowej przedmiotów ponadgabarytowych typu plecaki, paczki, futerały.
 16. (SARS-CoV-2) Podczas trwania przedstawienia teatralnego obowiązuje całkowity zakaz opuszczania miejsca wyznaczonego na wejściówce, za wyjątkiem sposobów zajmowania miejsc wymienionych w punkcie 14 i konieczności udania się do toalety.
 17. Za rzeczy pozostawione w sali koncertowo-kinowej Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Po zakończeniu poranka teatralnego prosimy Uczestników o pozostawianie porządku w sali koncertowo-kinowej.
 19. (SARS-CoV-2) Opuszczanie sali koncertowo-kinowej odbywa się z podziałem na sektory. W pierwszej kolejności z sali koncertowo-kinowej wychodzą Uczestnicy z sektorów III i IV. Osoby z sektora III opuszczają salę koncertowo-kinową wyjściem A, natomiast z sektora IV - wyjściem B. Uczestnicy z pozostałych sektorów mają obowiązek pozostania w tym czasie na swoich miejscach. Następnie salę koncertowo-kinową opuszczają pozostali Uczestnicy: z sektora I - wyjściem A, z sektora II - wyjściem B.
 20. 10 minut po rozpoczęciu przedstawienia teatralnego, osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę.
 21. KDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością KDK, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). Uczestnicy, decydując się na uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w celach jw., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@dkkozienice.pl. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 znajduje się tutaj: www.dkkozienice.pl/index.php?id=8688
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przedstawienia teatralnego.
 23. Obiekt Centrum Kulturalno-Artystycznego, w którym odbywają się poranki teatralne jest monitorowany.
 24. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka.
 25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 czerwca 2020 roku.


   Liczba odwiedzin: 17372601
©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.