Deklaracja dostępności
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć stałych ASzH w roku artystycznym 2023/24

Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ogłaszają otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w ramach Akademii Szerokich Horyzontów, w roku artystycznym 2023/24.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży pomiędzy 4, a 19 rokiem życia,  z terenu miasta i Gminy Kozienice, dla których przygotowujemy specjalne propozycje.

Instruktorzy i animatorzy będą mieli do dyspozycji nowocześnie zaprojektowane i wyposażone pracownie (zajęć tanecznych, sztuk plastycznych, zajęć muzycznych, teatralnych i dydaktycznych) oraz salę wystawową i patio, w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej 29.

Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać na pocztę e-mail: sekretariat@dkkozienice.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać „Konkurs na instruktora ASzH”).

Termin przesyłania dokumentów: do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 17.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 lipca 2023 r.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w regulaminie.

Pobierz:

W razie niejasności zapytania prosimy kierować na pocztę e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl.