Deklaracja dostępności
Standardy ochrony małoletnich
Protokół z rozstrzygnięcia XXI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej

Do konkursu zakwalifikowano 182 zgłoszenia w czterech kategoriach, w tym:

  • w kategorii młodzież - proza: 12 zgłoszeń,
  • w kategorii młodzież - poezja: 8 zgłoszeń,
  • w kategorii dorośli - proza: 73 zgłoszenia,
  • w kategorii dorośli - poezja: 89 zgłoszeń.

Jury w składzie:

  • Elżbieta Olszewska-Schilling (pisze pod pseudonimem Elik Aimeé) – poetka, pisarka, dziennikarka radiowo-telewizyjna, członek Związku Literatów Polskich, członek zwyczajny i stypendystka ZAiKS,
  • Andrzej Zaniewski – pisarz, poeta, członek Związku Literatów Polskich, wiceprzewodniczący Sekcji Autorów Dzieł Literackich Stowarzyszenia Autorów ZAiKS – przewodniczący jury,
  • Krzysztof Kaim – poeta, literaturoznawca, nauczyciel języka polskiego,

po przeczytaniu nadesłanych prac postanowiło nagrodzić:

 

KATEGORIA MŁODZIEŻ

proza

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

poezja

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

 

KATEGORIA DOROŚLI

proza

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

poezja

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie